JEFF'S BLOG

Test

2020.02.12

Test post for Blog adjustment

TypeScript starts from the same syntax and semantics that millions of JavaScript developers know today. Use existing JavaScript code, incorporate popular JavaScript libraries, and call TypeScript code from JavaScript. TypeScript compiles to clean, simple JavaScript code which runs on any browser, in Node.js, or in any JavaScript engine that supports ECMAScript 3 (or newer).

Strong tools for large apps

Types enable JavaScript developers to use highly-productive development tools and practices like static checking and code refactoring when developing JavaScript applications.

Types are optional, and type inference allows a few type annotations to make a big difference to the static verification of your code. Types let you define interfaces between software components and gain insights into the behavior of existing JavaScript libraries.

State of the art JavaScript

TypeScript offers support for the latest and evolving JavaScript features, including those from ECMAScript 2015 and future proposals, like async functions and decorators, to help build robust components.

These features are available at development time for high-confidence app development, but are compiled into simple JavaScript that targets ECMAScript 3 (or newer) environments.

This is alt for an image that is inserted in the text and rendered with markdown

Read more

Tài chính

2020.02.10

Tái cấp vốn - Làm thế nào để không trở thành con nợ khi kết hợp các khoản vay!

Tái cấp vốn là một dịch vụ mà người vay thường lựa chọn nhất trong trường hợp việc trả một số khoản vay nhỏ hơn trở nên khó khăn hơn và cần một giải pháp để thực hiện nghĩa vụ tín dụng của họ. Tuy nhiên, tái cấp vốn cũng có thể được sử dụng trước khi người vay gặp khó khăn trong việc trả nợ để hợp nhất các khoản thanh toán cho vay thành một khoản thanh toán thuận tiện và có lợi hơn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét lợi ích của việc tái cấp vốn khi lập kế hoạch tài chính của bạn trong dài hạn, điều này không chỉ giúp giảm bớt cuộc sống hàng ngày của bạn mà còn giúp bạn tránh những khó khăn trong việc trả nợ trong tương lai.

Hợp nhất tín dụng - kế hoạch tài chính dài hạn

Như đã đề cập, hợp nhất tín dụng thường được coi là một giải pháp cho các vấn đề đáp ứng nghĩa vụ tài chính. Trong khi đó, việc sử dụng dịch vụ này ít phổ biến hơn là lập kế hoạch tài chính dài hạn để tạo điều kiện trả nợ và tránh các tình huống có vấn đề trong tương lai. Theo đó, tái cấp vốn có thể được sử dụng để lập kế hoạch tài chính của bạn trong các trường hợp sau: nếu bạn có nghĩa vụ tín dụng mà bạn muốn cải thiện (ví dụ: thời hạn trả nợ, thanh toán hàng tháng, v.v.) hoặc nếu một người cho vay khác cung cấp các điều khoản tín dụng tốt hơn và bạn xem lợi ích của sự kết hợp tín dụng Trong cả hai trường hợp, một sự kết hợp thông minh và có kế hoạch cho vay có thể mang lại một số lợi ích cho người vay. Nhưng quan trọng nhất, kết hợp các khoản vay trong một khoản thanh toán có thể giúp ngăn ngừa các tình huống bất ngờ trong tương lai khi lập kế hoạch ngân sách gia đình, ví dụ, một số khoản vay nhỏ hơn nhưng đắt tiền bắt đầu trở nên có vấn đề, hoặc khi tình hình tài chính trong gia đình thay đổi, việc trả nợ là đáng kể giảm.

Lợi ích của tái cấp vốn thông minh

Một khoản thanh toán hàng tháng thuận tiện thường được nhấn mạnh là lợi ích chính của hợp nhất tín dụng, điều này hỗ trợ rất nhiều cho kế hoạch nợ hàng tháng. Tất nhiên, đây là một lợi ích vô giá - đặc biệt là khi một số khoản vay nhỏ phải được hoàn trả. Tuy nhiên, nếu tái cấp vốn được lên kế hoạch và nghĩ ra, người vay có thể đạt được những lợi ích khác.

Tiết kiệm tiền

Tiết kiệm tiền từ hợp nhất tín dụng có lẽ không phải là điều đầu tiên được tưởng tượng bởi hầu hết người tiêu dùng phải đối mặt với nhu cầu hợp nhất tín dụng, vì việc tiếp nhận tín dụng mới tất nhiên cũng sẽ kéo theo chi phí mới. Tuy nhiên, thông qua tín dụng lại theo kế hoạch, người vay có thể tiết kiệm tiền cho các khoản thanh toán lãi cho khoản vay. Để hưởng lợi từ sự kết hợp các khoản vay này, bạn cần chọn một đề nghị tái cấp vốn với lãi suất thấp hơn khoản vay hiện tại của bạn. Tất nhiên, trong hầu hết các trường hợp, điều này sẽ không thể thực hiện được, nhưng đối với các khoản vay dài hạn với số tiền cho vay cao hơn, cũng như trong các tình huống mà một khoản vay có bất lợi về tài chính được lựa chọn, một loạt các dịch vụ tái cấp vốn có thể sẽ tìm thấy cung cấp với lãi suất tốt hơn. Tiết kiệm từ tái cấp vốn cũng có thể xảy ra nếu tái cấp vốn được sử dụng theo cách ngược lại. Ví dụ: bạn có thể tái tài trợ khoản vay dài hạn với thời gian trả nợ ngắn hơn với lãi suất thấp hơn tương ứng. Nếu bạn có một số khoản vay dài hạn hiện đang có sẵn để trả nợ, tái cấp vốn cũng có thể dẫn đến tiết kiệm đáng kể.

Thanh toán hàng tháng thấp hơn

Một trong những lợi ích chính của hợp nhất tín dụng là thanh toán hàng tháng thấp hơn. Trong khi trong hầu hết các trường hợp tái cấp vốn, tiết kiệm tiền thậm chí có thể không đáng kể, thanh toán khoản vay hàng tháng thấp hơn không chỉ khiến nhiều người chọn tái cấp vốn mà còn giúp tránh các vấn đề tài chính bất ngờ trong dài hạn. Theo đó, là kết quả của việc tái cấp vốn, bạn không chỉ nhận được các khoản trả nợ dài hơn mà còn có số tiền trả nợ hàng tháng thấp hơn. Điều này, đến lượt nó, cả hai đều tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý dòng tài chính và cho phép phân bổ vốn để trang trải các chi phí khác.

Thời hạn trả nợ dài hơn

Hợp nhất tín dụng thường dẫn đến một thời gian trả nợ dài hơn. Chính lợi ích này, kết hợp với các khoản thanh toán hàng tháng thấp hơn, có thể tạo điều kiện cho kế hoạch tài chính dài hạn. Đặc biệt, trong hầu hết các trường hợp hình thành khoản vay, người vay rất lạc quan về tình hình tài chính và cơ hội trả nợ trong tương lai. Tuy nhiên, một loạt các tình huống không lường trước có thể phát sinh trong đó yêu cầu xem xét lại các nghĩa vụ tài chính. Do đó, kết hợp các khoản vay để có thời hạn trả nợ dài hơn có lợi không chỉ cho việc giải quyết các vấn đề tài chính đã tồn tại mà còn khi người tiêu dùng đang lên kế hoạch tài chính của mình trong thời gian dài và cần phải huy động thêm tiền cho các chi phí hàng ngày khác.

Cách chọn Ưu đãi tái cấp vốn

Quá trình lựa chọn đề nghị tái cấp vốn cho vay phù hợp nhất hoàn toàn giống như chọn bất kỳ đề nghị cho vay chu đáo nào khác. Để chọn dịch vụ phù hợp nhất trong số nhiều dịch vụ tái cấp vốn, điều quan trọng không chỉ là xác định các giao dịch tốt nhất mà còn đánh giá mục đích hợp nhất tín dụng của bạn. Nếu bạn biết rõ những gì bạn muốn nhận được từ việc tái cấp vốn, thì việc chọn đúng ưu đãi sẽ dễ dàng hơn. Đầu tiên, đặt mục tiêu tái cấp vốn. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc trả nợ hàng tháng, mục tiêu của bạn có thể là đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của bạn để bạn không trở thành con nợ. Ngược lại, nếu bạn không gặp phải vấn đề này, hãy xem xét liệu bạn có muốn giảm khoản thanh toán khoản vay hàng tháng hay kéo dài thời hạn trả nợ. Thứ hai, xem xét các đề nghị tái cấp vốn, không chỉ bằng cách xem xét lãi suất mà người cho vay đưa ra và số tiền đưa ra để hợp nhất cho vay, mà còn bằng cách xem xét tỷ lệ hoa hồng của khoản vay và liệu chủ nợ được chọn có bất kỳ khiếu nại nào được giấu hoặc không thể thực hiện được. Thứ ba, một khi bạn đã tìm thấy các ưu đãi đáp ứng mục tiêu và yêu cầu của bạn, hãy đánh giá phạm vi dịch vụ mà người cho vay cung cấp, chẳng hạn như bạn có thể đăng ký lại tín dụng trực tuyến hoặc từ xa hay không và liệu người cho vay cũng có một cuộc hẹn dịch vụ khách hàng để giúp đỡ bạn đánh giá các cơ hội tài chính và lợi ích của việc tái công nhận. Bạn có chọn kết hợp các khoản vay để lập kế hoạch tài chính của riêng bạn và gia đình bạn trong dài hạn không? Nếu bạn quan tâm đến nó, điều quan trọng cần nhớ là tái cấp vốn chắc chắn có thể cung cấp các giải pháp tài chính cho các tình huống khác nhau, nhưng điều quan trọng là luôn dành thời gian để làm điều đó một cách khôn ngoan!

Read more

Tài chính

2020.02.04

Thẻ tín dụng có miễn phí không?

Thẻ tín dụng rất chức năng. Nhờ có nó, chúng ta có thể sử dụng tiền bất cứ khi nào chúng ta cần. Do đó, nó là một loại bảo đảm tài chính cho thời điểm khi có chi phí bất ngờ phát sinh.

Rất nhiều người tận dụng các cơ hội được cung cấp bởi thẻ tín dụng. Nhiều người vẫn đang nghĩ về một giải pháp như vậy, sợ các chi phí liên quan đến sự tiện lợi như vậy. Vì vậy, hãy tìm hiểu các quy tắc sử dụng thẻ tín dụng.

Bạn có thể thiết lập thẻ tín dụng tại bất kỳ ngân hàng nào. Thực sự có rất nhiều lời đề nghị về mặt này, đó là lý do tại sao mọi người sẽ tìm thấy một trong những phù hợp nhất với họ. Các ưu đãi khác nhau về số tiền sẽ được sử dụng trên thẻ, cũng như các điều kiện để sử dụng các phương tiện đó.

Thẻ tín dụng có tính đến cả nhu cầu của khách hàng lớn và nhỏ. Trước hết, họ cũng được phân biệt bởi thời gian miễn lãi, điều này khiến họ trở thành một giải pháp có lợi hơn so với tín dụng hoặc khoản vay thông thường.

Làm thế nào để chọn thẻ tốt nhất?

Chọn thẻ tín dụng phù hợp là rất quan trọng, vì vậy bạn nên tìm hiểu các yếu tố sẽ giúp bạn làm điều đó tốt nhất. Trước hết, hãy chú ý đến độ dài của thời gian miễn lãi. Điều này cực kỳ quan trọng bởi vì nó càng dài, chúng ta càng có thể trì hoãn việc trả hết nợ trên thẻ như vậy. Tất nhiên, giới hạn trên một thẻ như vậy cũng cực kỳ quan trọng.

Đáng để xem xét lại vấn đề này dựa trên khả năng tài chính của chúng tôi, vì nó có thể chỉ ra rằng chúng tôi sẽ không thể trả hết các khoản nợ lớn. Các ngân hàng cũng tính phí cho việc phát hành và sử dụng thẻ tín dụng. Các loại tiền này khác nhau ở nhiều cửa hàng, đó là lý do tại sao nó đáng giá và đặt hàng tùy chọn rẻ nhất.

Lãi suất trên thẻ tín dụng cũng cực kỳ quan trọng. Chúng càng thấp thì càng tốt cho chúng tôi, vì trong trường hợp tăng thời gian miễn lãi hoặc tăng giới hạn cho thẻ, các khoản phí bổ sung sẽ được tính dựa trên nó. Bạn cũng nên xem xét tùy chọn rút tiền từ thẻ của mình tại ATM. Tại đây, các ngân hàng cũng tính các khoản tiền khác nhau cho loại giao dịch này.

Có thể sử dụng miễn phí thẻ tín dụng

Không tính tiền để phát hành thẻ tín dụng của chúng tôi, bạn có thể nói rằng việc sử dụng nó có thể hoàn toàn miễn phí. Về nguyên tắc, tuy nhiên, ba điều kiện phải được đáp ứng. Đầu tiên là việc trả nợ đúng hạn trên thẻ có tính đến thời gian miễn lãi nêu trên.

Một điều kiện khác là liên tục theo dõi giới hạn nợ thẻ tín dụng của bạn. Bạn không thể cho phép vượt quá, vì nó liên quan đến phí cao hơn. Điều kiện cuối cùng được áp đặt bởi các ngân hàng là việc sử dụng thường xuyên một loại thẻ như vậy. Nhờ vậy, chúng tôi không phải chịu bất kỳ khoản phí nào liên quan đến việc sử dụng nó.

Vì vậy, hóa ra chúng ta có thể sử dụng hợp lý thẻ tín dụng để giới hạn các khoản phí liên quan đến mức tối thiểu cần thiết, đây sẽ chỉ là tổng số tiền hoàn trả của số tiền được sử dụng từ thẻ đó.

Read more

Tài chính

2020.01.31

Làm thế nào để giảm số tiền cho vay trả góp?

Khi chọn các khoản vay hoặc tín dụng, điều quan trọng là phải quyết định các điều kiện phù hợp về chi phí. Điều này làm cho nó dễ dàng hơn để trả lại các khoản vay. Tuy nhiên, bạn luôn có thể cố gắng giảm các đợt khi bạn đã có các sản phẩm tài chính dưới dạng các khoản vay.

Cho vay trực tuyến

Giải pháp tốt nhất là quyết định các khoản trả góp thích hợp cho các khoản vay hoặc vay khi bạn ký hợp đồng vay hoặc hợp đồng tín dụng. Khoản vay hoặc trả góp càng thấp thì càng dễ thanh toán thường xuyên. Đồng thời, điều quan trọng là phải quyết định các khoản vay và tín dụng như vậy phù hợp với khả năng tài chính của bạn.

Tuy nhiên, ngay cả với số tiền cho vay cao, khi thời gian trả nợ được đặt đúng, có thể đặt số tiền cho vay trả góp cá nhân có thể được trả thường xuyên hơn. Dễ nhất là đặt các đợt thấp hơn khi đàm phán các điều khoản khi quyết định cho vay hoặc tín dụng.

Giảm các khoản vay hoặc trả góp tín dụng

Khi bạn gặp vấn đề tài chính khi trả hết tiền vay hoặc vay, điều này thường liên quan đến việc mất việc hoặc thay đổi công việc và tạo thu nhập thấp hơn. Cũng có những sự kiện ngẫu nhiên bất ngờ gây ra sự suy giảm đáng kể của tình hình tài chính. Sau đó, bạn có thể cố gắng đàm phán các điều khoản hoàn trả các khoản trả góp của các sản phẩm tài chính, áp dụng cho cả các khoản vay và tín dụng.

Tất nhiên, bạn không thể luôn tin tưởng vào công ty đồng ý thay đổi hợp đồng, nhưng nhiều công ty có thể quyết định thay đổi các điều khoản hoàn trả các khoản vay hoặc tín dụng. Một trong những giải pháp sau đó là kéo dài thời gian trả nợ của trách nhiệm tài chính và do đó đảm bảo trả góp khoản vay thấp hơn.

Sau đó, việc trả nợ thường xuyên của trách nhiệm tài chính trở nên dễ dàng hơn nhiều, bởi vì việc trả góp thường có thể được điều chỉnh phù hợp với khả năng tài chính.

Sản phẩm hợp nhất

Một giải pháp khác cho phép bạn kết hợp các khoản vay hoặc tín dụng khác nhau vào một sản phẩm là khoản vay hoặc khoản vay hợp nhất. Đồng thời, khi sử dụng các sản phẩm tài chính như vậy, nó đảm bảo thu được nhiều lợi ích tài chính khác nhau. Bạn có thể quyết định, trong số những người khác, về các sản phẩm hợp nhất, việc sử dụng cho phép bạn thay đổi các điều khoản của nghĩa vụ trả nợ.

Khách hàng thường được cung cấp cơ hội để thay đổi thời hạn của hợp đồng, tức là thời gian để trả trách nhiệm tài chính, như một phần của sản phẩm hợp nhất mới. Ngoài ra, bạn cũng có thể quyết định giới hạn số tiền trả góp một lần. Do đó, phần mới có thể thấp hơn và phù hợp hơn với khả năng tài chính của khoản nợ phải trả.

Sau đó, bạn có thể giảm đáng kể gánh nặng cho ngân sách hộ gia đình liên quan đến nhu cầu thường xuyên thanh toán các khoản nợ dưới dạng các khoản vay dài hạn và ngắn hạn cũng như các khoản vay. Các sản phẩm hợp nhất cũng có thể là một giải pháp cho những người gặp vấn đề với việc thường xuyên trả các khoản nợ tài chính cao dưới dạng các khoản vay trả góp thường xuyên và cao.

Read more

Tài chính

2020.01.28

Cho vay qua điện thoại di động!

Làm thế nào để đăng ký vay bằng điện thoại di động trong 10 phút? Trong bài viết này, Jeff giải thích các bước cần tuân thủ để đăng ký vay bằng điện thoại di động hoặc máy tính bảng. Một trong những lợi thế chính của các khoản vay trực tuyến nhanh là sự thoải mái và linh hoạt khi đăng ký.

Jeff đã nói với chúng tôi nhiều lần rằng chúng tôi có thể yêu cầu một khoản vay mà không cần rời khỏi nhà, nhưng chúng tôi cũng có thể thực hiện nó từ bất cứ nơi nào khác thông qua điện thoại di động, bằng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của chúng tôi.

Đây là các bước mà chúng tôi phải tuân theo nếu chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi yêu cầu các khoản vay khẩn cấp chính xác thông qua điện thoại di động hoặc máy tính bảng của chúng tôi:

1. Hãy chắc chắn rằng bạn có một pin

Điều này có vẻ hiển nhiên, nhưng chúng ta phải nhận thức được pin có sẵn cho thiết bị di động của mình. Mặc dù quá trình đăng ký khoản vay không có tài sản thế chấp thực sự rất nhanh, nhưng nếu chúng tôi không có đủ pin, chúng tôi sẽ không thể thực hiện đúng đơn xin vay.

Mẹo: một ý tưởng hay là có sẵn Power Bank. iIt thực sự hữu ích nếu bạn cần thêm pin để thực hiện cuộc gọi, gửi whatsapp hoặc yêu cầu vay trực tuyến.

2.Xác minh kết nối internet của bạn

Trong các thiết bị di động, chúng tôi có hai tùy chọn, trước hết, được kết nối với mạng Wi-Fi, thứ hai là sử dụng tốc độ dữ liệu di động của chúng tôi

Xác minh rằng kết nối internet của bạn đang hoạt động chính xác và nếu bạn có tốc độ dữ liệu hạn chế, bạn vẫn có đủ năng lực để thực hiện việc quản lý. Áp dụng cho một khoản vay nhanh chóng mất một thời gian ngắn nhưng 10 phút thường là đủ.

Bạn cũng nên biết về lợi ích của điện thoại di động và nếu bạn có 3G hoặc 4G.

Mẹo: bạn nên sử dụng mạng Wi-Fi riêng mà chỉ bạn mới có quyền truy cập hoặc một nhóm nhỏ những người bạn tin tưởng. Jeff là một trang web an toàn, nhưng nếu bạn sử dụng các mạng riêng thay vì công khai hoặc trực tiếp tốc độ dữ liệu của riêng bạn, bảo mật quản lý sẽ cao hơn.

3.Khi séc đã được thực hiện, hãy tiến hành yêu cầu khoản vay nhanh của bạn

Nếu bạn đã đảm bảo rằng cả pin và kết nối internet sẽ không có vấn đề gì để thực hiện việc quản lý và đăng ký khoản vay trực tuyến, đã đến lúc nhận tiền của bạn theo các bước thoải mái sau:

Truy cập trang web Jeff từ điện thoại di động hoặc máy tính bảng của bạn. Bắt đầu cuộc trò chuyện với Jeff Nhận ưu đãi cho vay tốt nhất

Khi đơn đăng ký của bạn đã được phê duyệt, chỉ cần chờ để xem tiền trong tài khoản ngân hàng của bạn.

Mẹo: kiểm tra xem dữ liệu đã nhập có đúng không.

Như bạn có thể thấy, việc xin vay nhanh chóng từ Jeff từ điện thoại di động của bạn thực sự rất đơn giản, bạn chỉ cần tính đến một vài hướng dẫn cơ bản và bạn sẽ quản lý khoản vay trực tuyến của mình chỉ trong vài phút.

Nếu bạn coi bài viết này là hữu ích, đừng quên chia sẻ nó trên các kênh truyền thông xã hội, Facebook và Twitter của bạn.

Read more

Tài chính

2020.01.25

Giải quyết 10 năm mới để có thêm tiền

Làm thế nào để tiết kiệm hơn trong năm 2020 Một hộ gia đình điển hình sẽ phải đối mặt với một số gia hạn tài chính 2 đến 3 lần một năm. Nhiều gia đình sử dụng tín dụng nhanh chóng để vượt qua thời gian khó khăn này. Tuy nhiên, trước khi cần vay tiền, có một số lời khuyên hữu ích để tiết kiệm. Dưới đây là 10 nghị quyết năm mới để tiết kiệm nhiều tiền hơn.

Một mục đích cho năm mới

Chúng ta đã quen với việc bắt đầu năm mới với một danh sách các cam kết tốt cho bản thân. Phổ biến nhất là bỏ hút thuốc, ăn uống lành mạnh hơn, đi đến phòng tập thể dục, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình ... nhưng còn tiền thì sao?

Có lẽ một cam kết tốt cho năm 2020 là tăng tiết kiệm của chúng tôi. Nếu vậy, những lời khuyên này là dành cho bạn.

Bắt đầu bằng cách có ngân sách

Trong khi thiết lập ngân sách và theo dõi chi tiêu hàng ngày của chúng tôi dường như là điều hợp lý. Hiếm có ai trong chúng ta thực sự làm điều đó! thường là thời gian để thay đổi điều đó. Năm 2020 bạn cần bắt đầu theo dõi chi phí hàng ngày và lập ngân sách hàng tháng. Nó sẽ dễ dàng hơn để kiểm soát chi phí của bạn.

Đánh giá tất cả các giao dịch mua của bạn

Cách tiếp cận ví kín giúp tiết kiệm tiền của bạn tốt hơn nhiều. Điều quan trọng là bạn để lại các chi phí không mang lại cho bạn bất kỳ giá trị nào, do đó, khi bạn đi mua sắm hãy ghi nhớ lý do tại sao bạn đến cửa hàng những gì bạn cần mua và tổng chi phí sẽ là bao nhiêu.

Kế hoạch mua hàng

Để điểm trước có hiệu lực, bạn phải lập danh sách mua sắm. Viết ra những gì bạn thực sự cần và không chịu khuất phục trước những "ưu đãi" tuyệt vời của các siêu thị.

Chỉ chi tiêu cho những gì bạn thực sự cần

Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết bạn chi bao nhiêu tiền cho những thứ vô dụng. Kỹ thuật tiếp thị được thiết kế để làm cho bạn muốn những thứ bạn không thực sự cần. Hãy suy nghĩ trước khi mua và đừng thực hiện các giao dịch thúc đẩy thúc đẩy.

Tận dụng miễn phí

Tiết kiệm không có nghĩa là bạn nên tự khóa ở nhà. Người tiết kiệm cũng có thể vui vẻ. Bạn chỉ cần tìm kiếm các giao dịch đánh bại. Hầu hết các bảo tàng có ít nhất một ngày thăm miễn phí mỗi tháng. Nhiều công ty giảm giá trong những ngày mà nhu cầu thấp hơn. Ví dụ, vé xem phim thường rẻ hơn vào thứ Hai.

Ăn nhiều hơn ở nhà

Đặt một giới hạn cho các bữa ăn bên ngoài. Bạn có thể lên kế hoạch cho một bữa tối lãng mạn mỗi tháng một lần hoặc bữa trưa gia đình cứ sau 15 ngày. Phần còn lại của bữa ăn bạn có thể chuẩn bị ở nhà. Chống lại sự thoải mái và cố gắng không đặt thức ăn ở nhà. Luôn có thứ gì đó dễ dàng để chuẩn bị trong tủ lạnh, cho những dịp lười biếng.

Tái chế là tiết kiệm

Tìm kiếm thông qua các ngăn kéo, kệ, cốp và tủ quần áo của bạn. Bạn sẽ lấy ra những thứ vô tận mà bạn không sử dụng và chúng chiếm không gian. Sử dụng các mạng xã hội để bán các mặt hàng đó. Bạn sẽ ngạc nhiên về số tiền bạn có thể kiếm được theo cách này.

Mua đồ cũ

Đây là một xu hướng rất phổ biến ở châu Âu. Đến cửa hàng đồ cũ. Bạn sẽ tìm thấy những gì bạn cần với số tiền ít hơn nhiều.

Giao thông công cộng và sinh thái

Quên xe. Có nhiều lựa chọn thay thế sinh thái và hiệu quả. Và đoán xem, chúng cũng rẻ hơn. Sử dụng phương tiện giao thông công cộng hoặc, tốt hơn, đi làm bằng xe đạp hoặc đi bộ.

So sánh giá cả

Nếu bạn muốn mua hàng lớn hơn, đừng mua nó ở cửa hàng đầu tiên bạn nhìn thấy. Cố gắng so sánh giá cả và xác định vị trí nơi bạn có thể nhận được giá tốt nhất.

Có rất nhiều điều nhỏ mà bạn có thể làm để tiết kiệm nhiều tiền hơn. Nhưng nếu bạn cần một số trợ giúp để giải quyết một số chi phí không lường trước, bạn luôn có thể tin tưởng vào lời đề nghị tín dụng từ chúng tôi.

Read more

Tài chính

2020.01.22

Mẹo để có một kỳ nghỉ gia đình với giá phải chăng

Kỳ nghỉ gia đình với giá phải chăng

Có nhiều người cho rằng những kỳ nghỉ gia đình là một thứ rất tốn kém. Tuy nhiên, có một số mẹo giúp bạn có được những ngày thư giãn cùng với gia đình ít tốn kém hơn bạn nghĩ nhiều. Và hãy nhớ rằng, nếu bạn gặp phải bất kỳ chi phí phát sinh nào, bạn luôn có thể hỏi Jeff và nhận trợ giúp từ các đối tác cho vay online của chúng tôi.

Nhưng trước khi chúng ta bắt đầu, nhớ - đừng để mọi thứ đến giây phút cuối cùng! Nhiều lúc, nếu bạn đặt trước, bạn có thể nhận được các ưu đãi giá khách sạn và tàu xe thậm chí còn thấp hơn giá mùa thấp điểm. Tất nhiên, điều này không đảm bảo rằng chuyến đi của bạn sẽ rẻ nhất nhưng nó chắc chắn là một khởi đầu tốt. Chúng tôi khuyên bạn nên làm theo những thủ thuật đơn giản này để có được kỳ nghỉ gia đình với giá phải chăng.

 1. Chọn các điểm đến ít người chọn. Cho dù bạn muốn một chuyến đi biển, đi núi hay một chuyến đi văn hóa, hãy nghĩ đến mọi các khả năng. Bạn không cần phải luôn đi thăm các nơi nổi tiếng nhất. Khám phá những địa điểm mới sẽ giúp bạn đi nhiều hơn với chi phí thấp hơn cũng như giúp bạn khám phá các chân trời mới cùng với gia đình.
 2. Chọn các dịch vụ trọn gói bất cứ khi nào có thể. Đừng phó mặc bất cứ điều gì cho may rủi hoặc sự lỏng lẻo trong kế hoạch. Ăn uống là một trong những thứ tốn kém nhất của mọi chuyến đi. Tuy nhiên, các “dịch vụ trọn gói” của khách sạn có thể giúp bạn tiết kiệm đến 60%.
 3. Ưu tiên căn hộ hơn khách sạn. Đúng, khách sạn có thể thoải mái hơn nhiều khi đi du lịch cùng gia đình, nhưng nếu bạn đang tìm kiếm một “món hời”, thuê một căn hộ cho gia đình có thể rẻ hơn nhiều, chưa kể bạn có thể nấu ăn nên không phải chi nhiều để ăn ngoài.
 4. Linh hoạt khi du lịch. Nếu bạn cần đi máy bay, tàu hỏa hoặc thuyền để đến điểm du lịch, hãy luôn nhớ rằng nếu bạn linh hoạt với ngày giờ, bạn có thể tìm được những món rất hời. Những ngày chủ yếu cần tránh là những ngày đầu và những ngày cuối tháng, cũng như những ngày cuối tuần – chúng đắt hơn đến 10%. Đây là những ngày mà giá vé và chi phí di chuyển của bạn sẽ tăng rất nhiều, vì thời điểm này là lúc nhiều người đi du lịch hơn.
 5. Lên kế hoạch trước. Đây là cách duy nhất để không vung tay quá trán và phó mặc mọi thứ cho may rủi – thứ có thể làm tăng chi phí đáng kể. Xem trước những nơi gia đình bạn muốn đến, mua vé online, tìm hiểu về các hoạt động miễn phí ... có vô vàn các chi tiết nhỏ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều tiền.
 6. Thuê một chiếc xe. Giá thuê xe thường rẻ hơn nhiều so với giá sử dụng các phương tiện giao thông khác. Nó cũng cho phép bạn di chuyển theo ý mình mà không phải phụ thuộc vào lịch trình, địa điểm miễn phí hay phải chờ đợi đến khi giá vé rẻ hơn.

Luôn nên có một ít tiền tiết kiệm để tận hưởng kỳ nghỉ gia đình một cách trọn vẹn. Nhưng nếu bạn cần thêm một thứ gì đó, Jeff và các đối tác cho vay trực tuyến luôn sẵn sàng giúp cho kỳ nghỉ của bạn thú vị nhất có thể.

Read more

Tài chính

2020.01.20

Cách cải thiện tài chính cá nhân trong bảy bước

Nếu bạn không kiểm soát tài chính cá nhân, kinh tế cá nhân của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Bạn phải học cách kiểm soát những gì bạn kiếm được và chi xài để duy trì số dư tài khoản của bạn. Hơn nữa, nếu bạn làm đúng, bạn thậm chí sẽ có thể có khoản tiết kiệm hàng tháng. Tất nhiên, trong trường hợp có bất kỳ chi phí ngoài dự kiến, bạn luôn có thể nhận tiền thông qua một công ty cho vay nhanh và giải quyết vấn đề của bạn ngay lập tức.

Không có thủ thuật kỳ diệu nào để cải thiện tài chính cá nhân. Chỉ cần lên kế hoạch trước một chút và kiểm soát cách bạn sử dụng số tiền bạn kiếm được. Nhưng kiểm soát kinh tế của bản thân không chỉ dựa trên điều đó. Dưới đây là bảy bước bạn cần làm theo để dọn sạch tài khoản của mình.

Các bước để tận hưởng sự ổn định kinh tế Thực hiện các bước này càng nghiêm ngặt càng tốt, bạn sẽ tận hưởng sự ổn định kinh tế trong đời mình. Hãy nhận lời tư vấn và trong trường hợp cần thêm tiền, hãy liên hệ một công ty cho vay nhanh.

1. Đặt ngân sách và mục tiêu hàng tháng

Và thực hiện chúng! Thật vô ích khi bạn đặt ra các quy tắc để rồi không tuân thủ chúng. Bạn phải phân tích chi phí cố định của mình là gì và xác định mục đích của việc tiết kiệm các chi phí tùy ý, chẳng hạn như: ăn ngoài, mua sách hoặc thậm chí mua xe, đi du lịch ... Bất kể mục đích là gì . Chỉ cần cố gắng làm từng cái một.

2. Tránh các khoản nợ nhỏ

Số tiền nhỏ mà bạn nợ có thể làm giảm đáng kể thu nhập của bạn. Cố gắng loại bỏ những khoản nợ nhỏ này càng sớm càng tốt và - bất cứ khi nào có thể - hãy mua sắm bằng số tiền bạn đã tiết kiệm.

3. Cố gắng giảm chi phí hàng tháng

Bạn có thể nghĩ là mình luôn trả một khoản tiền như nhau cho ga, điện hoặc nước, nhưng nếu bạn cố gắng thêm một chút, bạn sẽ thấy rằng mình thực sự có thể giảm các hóa đơn này. Chính những chi tiết nhỏ - chẳng hạn như mang thức ăn nhà nấu tới chỗ làm hoặc dùng chung xe với đồng nghiệp - giúp bạn tiết kiệm được nhanh hơn nhiều. Nếu như bạn nghĩ kỹ, hầu hết các chi phí của bạn đều có thể giảm được.

4. Tiết kiệm một phần thu nhập

Việc mỗi tháng tiết kiệm được một khoảng tiền lớn hay nhỏ không thành vấn đề. Quan trọng là bạn nên tìm cách tiết kiệm một phần thu nhập của mình. Và bạn nên kiểm tra thành quả của những khoản tiết kiệm này sau một năm. Nó sẽ trở thành số tiền bạn có thể sử dụng để trang trải cho các chi phí ngoài dự tính.

5. Tận dụng công nghệ mới

Có những app trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng giúp việc kiểm soát tài chính cá nhân dễ dàng hơn. Với chúng, chỉ cần liếc mắt là bạn có thể kiểm soát tất cả các tài khoản của mình. Hãy truy cập app store trên điện thoại của mình và coi thử chúng.

Nếu thực hiện theo những lời khuyên dễ dàng trên, chỉ trong vòng vài tháng bạn sẽ thấy tình hình tài chính cá nhân sẽ được cải thiện như thế nào. Tất nhiên, nếu bạn cần tiền gấp, thì không việc gì phải lo lắng, chỉ cần gặp Jeff để được hỗ trợ. Không cần chờ đợi lâu lắc, không phải giải thích lòng vòng.

Read more

Tài chính

2020.01.17

6 bước để chọn điện thoại di động lý tưởng của tôi

Những người gặp vấn đề kinh tế có thể tiếp cận các khoản vay nhanh, bất kể tình trạng tài chính hoặc xếp hạng tín dụng của họ. Những khoản vay này có thể giúp bạn giải quyết các tình huống bất ngờ cũng như tận dụng một số cơ hội đặc biệt như các đợt giảm giá tuyệt vời trong vài ngày. Ví dụ như, mua một chiếc điện thoại mới. Hôm nay chúng tôi đưa ra 6 khía cạnh bạn nên cân nhắc khi mua điện thoại mới.

1. Công dụng hằng ngày

Nó có thể là yếu tố chúng ta ít quan tâm nhất, nhưng có lẽ là yếu tố quan trọng nhất. Mọi thứ tùy thuộc vào mục đích bạn mua điện thoại. Bạn có thực sự cần mua đời mới nhất? Nếu bạn chỉ cần nó để giao tiếp, có lẽ bạn nên chọn một mẫu cũ hơn hoặc rẻ hơn. Ngược lại, trong trường hợp công việc của bạn vận hành quanh thiết bị này hoặc bạn không thể sống mà không có các ứng dụng di động, khoản đầu tư có thể sẽ phải lớn hơn.

2. Giá bán

Cũng như việc suy nghĩ về công dụng hằng ngày của chiếc điện thoại, việc lập ngân sách cũng quan trọng không kém. Và, quan trọng nhất là, bám sát nó. Rõ ràng, giá thường tăng khi số lượng tính năng tăng, như bộ xử lý, bộ nhớ, camera và tốc độ màn hình. Nhưng đừng để ngân sách của bạn ngăn cản bạn mua chiếc điện thoại thông minh bạn thực sự muốn hoặc cần. Hơn thế nữa, nếu như đang có các khuyến mãi cực khủng mà bạn không thể bỏ qua, các khoản vay nhanh có thể là giải pháp cho bạn.

3. Bộ nhớ trong

Các ứng dụng và hệ điều hành chiếm phần lớn dung lượng lưu trữ trong các thiết bị thông minh của chúng ta. Như vậy, một thiết bị hiện đại nên có dung lượng lưu trữ tối thiểu là 32 GB. Mặc dù hiện tại, 64GB là chuẩn mới cho điện thoại hàng đầu. Điều quan trọng nữa là đảm bảo rằng bạn có thể lắp thẻ nhớ microSD. Đấy là cách duy nhất để mở rộng khả năng lưu trữ của điện thoại.

4. Kích thước

Kích thước và độ phân giải của màn hình phụ thuộc vào mục đích chính của việc sử dụng điện thoại. Nếu công việc của bạn liên quan đến chỉnh sửa video và ảnh hoặc bạn thường xem phim, bạn nên chọn màn hình có độ phân giải từ 5.5 inch đến 6 inch, Full HD hoặc QHD là đủ dùng. Không nên chọn điện thoại có màn hình lớn hơn 6 inch. Trên hết, bởi vì nó làm cho việc cất giữ và di chuyển khó khăn.

5. Pin

Lần nữa, cách dùng điện thoại chính là cốt lõi. Các ứng dụng, trò chơi và xem video tiêu tốn nhiều pin. Nếu bạn nằm trong trường hợp này, tốt hơn hết nên mua một chiếc điện thoại có pin ít nhất 3500 mAh. Nếu bạn chủ yếu chỉ sử dụng các chức năng cơ bản như gọi điện, pin 3000mAh là đủ để xài cả ngày.

6. Tốc độ

Về mặt này, CPU đóng vai trò chính. Tần số hoạt động CPU cao hơn sẽ cho phép bạn thực hiện nhiều tác vụ và đảm bảo khả năng đáp ứng và hoạt động nhanh hơn. Ngày nay, Quad Core là hiệu quả nhất. Do đó, bất kỳ bộ xử lý nào thấp hơn một lõi đơn GHz sẽ dẫn đến máy chạy chậm.

Read more

Tài chính

2020.01.14

Cách hiệu quả để cải thiện lịch sử tín dụng của bạn

Không dễ dàng có được sự tin tưởng của ngân hàng. Đặc biệt là khi trong lý lịch bạn có những khoản nợ chưa thanh toán hoặc có các khoản thanh toán chậm. Quá khứ không đẹp của nhiều người là lý do họ bị từ chối cho vay. Tuy nhiên, nếu bạn chú tâm đến các đề xuất của các công ty cho vay cá nhân, thì việc tìm ra giải pháp cho vấn đề này là khá thực tế. Nó bao gồm những gì? Hãy xem phần dưới đây.

Phí thờ ơ

Theo thống kê, hơn một nửa dân số trong nước sử dụng dịch vụ cho vay. Vài người buộc phải vay do cuộc khủng hoảng và thiếu thốn tài chính, trong khi với những người khác, đó chỉ là một cách để có tiền trong khi đợi lương. Các nhu cầu rất đa dạng: mua thiết bị hoặc xe, sửa nhà, giáo dục, du lịch và vâng vâng. Nhưng những người vay nợ đều có một điểm chung: phải trả một khoảng tiền hàng tháng, từ từ cho đến khi khoản nợ được thanh toán và các nghĩa vụ đã được giải quyết. Ở giai đoạn này, bạn có nguy cơ làm hỏng thành tích bản thân mà không để ý.

Giả sử tại nơi làm việc, tiền lương của bạn bị trễ hoặc bạn đơn giản là quên trả tiền vay đúng hạn. Tất nhiên, trễ 2-3 ngày có thể không đáng kể đối với bạn, nhưng những báo cáo về vấn đề này đều được các tổ chức chuyển đến Công ty Lịch sử Tín dụng. Các chức năng của công ty này là hình thành và lưu trữ các hồ sơ cá nhân, được dùng trong quá trình phân tích, ngân hàng quyết định bạn là người vay có đạo đức hay không và bạn có thể vay bao nhiêu tiền mà không mang lại rủi ro cho cả hai bên.

Đó là lý do tại sao bạn nên ghi nhớ những điều này: ● Có phải tất cả các khoản vay đã được hoàn trả? ● Bạn đã trả hết cho họ chưa? ● Có hay không bất kỳ khoản nợ nào phải trả dứt theo định kỳ với lãi suất?

Thậm chí chậm trễ một vài lần cũng có thể đóng vai trò quan trọng.

Để chắc ăn, bạn có thể lấy một chứng chỉ tại công ty cho vay có thông tin về bạn. Một báo cáo tiêu cực sẽ có toàn các dấu màu cam và đỏ, báo hiệu sự không đáng tin cậy của bạn. Đó là lý do tại sao việc chăm sóc lịch sử tín dụng của bản thân rất quan trọng.

Nếu bạn đã có quá khứ không tốt và công ty thấy bạn có kết quả tệ, cách khắc phục là trả lại các khoản vay tiếp theo một cách chính xác, theo các điều khoản của hợp đồng cho vay.

Read more

Tài chính

2020.01.06

Quyết định tín dụng được thực hiện như thế nào? Chấm điểm!

Hãy tưởng tượng: bạn sắp mua trả góp một cái tủ lạnh. Bạn đến cửa hàng, chọn kiểu phù hợp. Tiếp theo, bạn đến gặp nhân viên cho vay và họ hỏi một số câu hỏi, kiểm tra thông tin hộ chiếu, nhập dữ liệu vào máy tính và gửi đến ngân hàng, nói vài thứ như “Quý khách vui lòng đợi ngân hàng trả lời”. Chuyện gì đang xảy ra vào lúc này ở đầu dây bên kia?

Nhiều người nghĩ rằng quyết định được đưa ra từ các chuyên gia với chuyên môn đặc biệt, xét duyệt từng đơn vay và đưa ra kết luận: từ chối hoặc duyệt. Và vâng, điều này đúng một phần: ở nhiều ngân hàng có những bộ phận chuyên môn đánh giá độ tin cậy và rủi ro có thể xảy ra. Nhưng trong thực tế, đặc biệt là với các trường hợp số tiền vay nhỏ (ví dụ, vay tiêu dùng cho các thiết bị gia dụng), các quyết định được đưa ra tự động bằng cách chấm điểm.

Giải thích ngắn gọn: đó là một chương trình phân tích, và người vận hành nhập thông tin khách hàng vào. Nhưng thật ra, nó là một mô hình toán học khá phức tạp, làm việc dựa trên giả thuyết rằng những người có chung đặc điểm xã hội có hành vi tương tự nhau. Đối với mỗi câu trả lời trong bảng câu hỏi bạn đã điền trong quá trình đăng ký, một số điểm nhất định sẽ được cộng vào hoặc ngược lại. Hệ thống này cũng tham khảo các công ty thông tin tín dụng – những người nắm giữ dữ liệu về hoạt động của thẻ ngân hàng, nghĩa vụ tài chính được thực hiện đúng hạn, hoặc thanh toán chậm - và dựa vào thông tin này, hệ thống tính một con số nhất định vào tài khoản tổng. Kết quả là, tổng số điểm có được sẽ là cơ sở quyết định việc có cho vay hay không.

Tuy nhiên, có vài yếu tố mà sự hiện diện của nó dẫn đến kết luận ngay lập tức. Ví dụ, sự hiện diện của các khoản nợ lớn chưa thanh toán hoặc vi phạm điều khoản thỏa thuận của các hợp đồng trước đây có thể dẫn đến sự từ chối ngay lập tức. Một lịch sử tín dụng hoàn hảo, kết hợp với vị trí cao trong một tập đoàn lớn, sẽ nhanh chóng được bật đèn xanh.

Thông tin cá nhân của một công dân cũng có thể được xem xét, chẳng hạn như: có căn hộ riêng hay không, thời gian công tác tại nơi làm việc cuối cùng, tình trạng hôn nhân và con cái. Hơn nữa, các tổ chức khác nhau có tiêu chuẩn đánh giá riêng của họ. Tính điểm qua hệ thống không có nghĩa là có một chuẩn thống nhất cho tất cả người cho vay và hệ thống được tùy chỉnh theo nhu cầu cụ thể. Ví dụ, rõ ràng là khi yêu cầu vay từ người cho vay online, các yêu cầu và số lượng tiêu chí đánh giá sẽ ít hơn nhiều so với khi đăng ký vay mua ô tô: lượng tiền vay thay đổi, cũng tương tự như thời gian đáo hạn vậy.

Nhìn chung, chấm điểm là một công cụ hiện đại được sử dụng ở hầu hết mọi nơi trong thế giới tài chính. Ưu điểm chính của nó: bỏ đi tính chủ quan và yếu tố con người, ra quyết định nhanh chóng và xử lý một lượng lớn đơn yêu cầu vay.

Read more

Tài chính

2019.12.30

Vay tiền cho đến khi nhận lương tháng tới - một giải pháp vượt qua những khó khăn tài chính

Sự phổ biến của các công ty tài chính vi mô Việt Nam đang tăng một cách nhanh chóng. Theo thống kê chính thức, mục đích chính của việc vay tiền trong số đơn đăng ký vay là cần khoản vay 30 ngày cho đến khi nhận lương tháng tới.

Bất kỳ ai cũng có thể gặp phải tình huống như vậy trong cuộc sống, khi họ cần gấp một số tiền nhất định, mà phải đợi thêm vài tuần nữa mới nhận được lương. Thường thì, kiểu tình huống này chủ yếu xảy ra với những người sống ở các thành phố lớn. Và đôi khi cũng bất tiện nếu nhờ người thân hoặc bạn bè giúp đỡ. Trong trường hợp này, các tổ chức cho vay cá nhân online sẽ cứu bạn. Nhiều công ty làm việc cả trong văn phòng và có trang web trên Internet.

Vay tiền theo cách này có một số ưu thế:

 1. Đơn giản - Không cần nhiều giấy tờ, chỉ cần hộ chiếu. Thủ tục đơn giản hết mức có thể. Khi đăng ký trên trang web của công ty, bạn chỉ cần điền vào mẫu đơn đăng ký tiêu chuẩn online.
 2. Hiệu quả - Mọi việc sẽ không tốn quá 20 phút. Bạn có thể nhận tiền ngay lập tức và sử dụng nó nếu bạn chuyển tiền vào ngân hàng.
 3. Lượng tiền vay và thời gian sử dụng đa dạng - Bạn có thể nhận khoản vay trước lương với số tiền khác nhau cùng với thời gian trả nợ rất rộng, sớm nhất là một ngày.
 4. Linh hoạt - Các công ty này có các quy tắc và thủ tục nội bộ toàn diện hơn nhiều so với các ngân hàng dẫn đến nhiều người được chấp thuận cho vay hơn.

Hơn nữa, cả tài sản thế chấp và người bảo lãnh đều không cần thiết.

Không bị hạn chế về cách bạn sử dụng số tiền vay được. Với khoản vay trước khi nhận lương, bạn có thể dùng nó để mua đồ gia dụng, quần áo, trả tiền nhà hoặc các nhu cầu khác.

Điều khoản sử dụng và hoàn trả

Đương nhiên, các tổ chức khác nhau có thể có những khác biệt nhất định. Nhưng nhìn chung, đều có các điều kiện tương tự nhau. Và việc lựa chọn thời hạn sử dụng cũng vậy, khách hàng có thể hoàn trả khoản vay bất cứ lúc nào, trước khi kết thúc thời hạn chính thức. Với khách hàng thân thiết, thủ tục đơn giản hơn nhiều. Trong trường hợp có SMS hoặc đơn yêu cầu vay thứ hai trở lên, tiền - không phải qua quy trình kiểm tra - sẽ được chuyển vào thẻ hoặc tài khoản gần như ngay lập tức và nhiều người sẵn sàng cung cấp một lãi suất thấp hơn cho các khách hàng thân thiết.

Hoàn trả

Khoản vay trước lương có thể được hoàn trả trước thời hạn, chỉ trả lãi cho thời gian sử dụng tiền thực tế. Trong trường hợp ngày đáo hạn đang đến gần, và nhu cầu sử dụng tiền vẫn còn đó, bạn có thể gia hạn hợp đồng, và kế hoạch thanh toán của bạn sẽ không bị vỡ. Như bạn thấy đấy, đây là một phương pháp hiện đại và hiệu quả trong việc loại bỏ những khó khăn tài chính tạm thời.

Read more

Tài chính

2019.12.17

Những điều bạn nên biết trước khi yêu cầu một khoản vay nhanh

Mỗi ngày có nhiều người sử dụng các khoản vay nhanh như một giải pháp nhanh chóng cho nhu cầu tài chính của họ. Hôm nay chúng tôi sẽ cho bạn thấy tất cả mọi thứ bạn cần biết trước khi đăng ký vay nhanh trực tuyến.

Thận trọng khi đăng ký vay nhanh

Khi mọi người phải đối mặt với những khó khăn tài chính, các khoản vay trực tuyến đã trở thành một giải pháp thực sự và đơn giản. Như chúng tôi đã đề cập ở phần đầu, số người Việt Nam đến các dịch vụ trực tuyến này nhiều hơn mỗi năm.

Điều này chủ yếu là vì các khoản vay nhanh là một cách tuyệt vời để có được thanh khoản ngay lập tức mà không cần rời khỏi nhà, đó là một lợi thế lớn so với các giải pháp tài chính truyền thống. Nhưng, bạn có biết những biện pháp phòng ngừa nào bạn nên thực hiện trước khi vay tiền trực tuyến? Hãy xem một số ví dụ.

Số tiền

Đối với số tiền cho vay nhanh mà bạn muốn yêu cầu, bạn nên biết rằng không thuận tiện để yêu cầu nhiều hơn bạn thực sự cần. Đừng quên rằng các dịch vụ này mang theo lợi ích, vì vậy bạn chỉ nên yêu cầu số tiền bạn cần ngay bây giờ.

Rõ ràng, với số tiền yêu cầu càng cao, số tiền lãi bạn sẽ phải trả cho người cho vay càng lớn. Mặc dù ở một số công ty, khoản vay đầu tiên là miễn phí nên bạn sẽ không phải lo lắng về lãi suất.

Kỳ hạn

Thời gian trở lại là điều bạn không nên quên. Nếu bạn không hoàn trả số tiền của khoản vay nhanh mà bạn đã yêu cầu trong thời hạn đã thỏa thuận với đơn vị phát hành, bạn có thể phải chịu lãi suất chậm. Những lợi ích này có thể cao hơn lãi suất áp dụng cho các khoản vay nhanh.

Thực thể

Một khía cạnh cơ bản khác khi yêu cầu một khoản vay khẩn cấp là chọn thực thể mà bạn thực hiện nó. Bạn phải cẩn thận, vì có một số công ty lừa đảo chỉ muốn lừa đảo khách hàng tiềm năng của họ. Để tránh điều này, chúng tôi khuyên bạn nên đến các công ty đã đăng ký hợp nhất và hợp lệ.

Ngoài ra, để tránh các vấn đề trộm cắp dữ liệu, bạn phải đảm bảo rằng trang bạn sẽ nhập dữ liệu cá nhân của mình được an toàn và kết nối được mã hóa. Điều này rất đơn giản để biết, bạn chỉ cần tìm trong địa chỉ web mà trước đó ba ba W W được viết Https (với ổ khóa) chứ không chỉ là http. S cuối cùng đó đảm bảo rằng dữ liệu được nhập trên trang sẽ được bảo mật và không ai có thể sử dụng nó cho mục đích lừa đảo.

Khi nào nên đăng ký vay trực tuyến

Một yếu tố rất quan trọng khi nói đến các khoản vay khẩn cấp là phải rõ ràng khi nào đến hạn và khi nào không nên yêu cầu.

Nếu bạn không có tiền cần thiết để trả nợ, bạn không nên yêu cầu. Hãy nhớ rằng nếu bạn không hoàn trả số tiền mà bạn đã yêu cầu, bạn có thể được thêm vào danh sách nợ quá hạn và điều này sẽ gây khó khăn cho việc vay các khoản vay nhanh trong tương lai hoặc thậm chí các dịch vụ khác.

Read more

Tài chính

2019.12.09

Vay online: Nhanh chóng và thuận tiện

Thật khó để tưởng tượng rằng chỉ có một vài Cách đây nhiều năm, bạn chỉ có thể vay tiền bằng cách chuyển sang ngân hàng và trải qua nhiều thủ tục dài. Ngày nay các khoản vay trực tuyến đã thay đổi tất cả. Họ cho phép bạn vay trực tuyến số tiền bạn cần một cách nhanh chóng và dễ dàng. Bạn có thể nộp đơn và nhận tiền trong vài phút.

Hiện nay, tại Việt Nam, có rất nhiều công ty cung cấp một quy trình đơn giản hóa để xin vay trực tuyến và nhận tiền trong một khoảng thời gian ngắn.

Để làm điều này, bạn phải:

 1. Đăng ký tài khoản trên cho vay nhanh trang web của các công ty, cung cấp cho họ thông tin cá nhân của bạn;
 2. Điền vàotiêu chuẩn vay đơn xinbằng cách cung cấp thêm thông tin như dữ liệu hộ chiếu;
 3. Schọn số tiền bạn cần;
 4. Vượt qua xác minh danh tính và nếu bạn muốn tiền được chuyển vào tài khoản ngân hàng của mình, thì bạn cũng sẽ phải xác minh tài khoản bằng cách đăng nhập vàocủa bạn ngân hàng hoặc chuyển một khoản thanh toán nhỏ chokhoản vay nhà cung cấpđể họ có thể xác minh rằng ngân hàng tài khoảnnày là thực sự là của bạn và họ có thể gửi khoản vay cho nó;
 5. Nhận và chọn từ các cho vay quy môvà điều khoản trả nợ mà người cho vay có thể cung cấp;
 6. Làm quen với quyết định của bạn và ký mộttiêu chuẩn hợpcho vay đồng;
 7. Nhận một tin nhắn chào mừng, thường đến trong vài phút. Thông báo này có thể nói chi tiết hơn về hợpcho vay đồngvà sẽ giải thích cách sử dụng tài khoản của bạn;
 8. Đợi tiền đến tài khoản của bạn hoặc nhận nó theo bất kỳ cách nào khác thuận tiện cho bạn;
 9. Sau khi trực tuyến khoản vay đã được đưa ra và bạn đã nhận được tiền, bạn có thể bắt đầu chi tiêu.

Sự phổ biến của các khoản vay trực tuyến đang tăng lên hàng năm. Lý do cho điều này là mộtthuận tiệnvà khoản vayhơnnhanh hơn quá trình phê duyệtvà không cần phải đến ngân hàng để ký bất kỳnào cho vay thỏa thuận. Cũng như hầu hết các cho vay trực tuyến công tycung cấp cho khách hàng một số lợi ích trung thành và giảm giá thường xuyên.

Tuy nhiên, bạn phải cẩn thận khi vay tiền trực tuyến. Một số cho vay công tycó một thực tiễn xấu là có một số hoa hồng ẩn được che dấu trong các điều khoản của hợp đồng.

Mặc dù các khoản vay trực tuyến là một giải pháp dễ dàng và nhanh chóng, bạn phải cẩn thận và không trở thành nạn nhân của một số trang web lừa đảo. Luôn kiểm tra của người cho vay trang webvà thông tin về công ty cũng như đánh giá của khách hàng trước khi vay. Bạn có thể tự bảo vệ mình khỏi các trang web lừa đảo bằng cách vay từ các công ty là đối tác đáng tin cậy của Jeff-App.

Read more